Porträtt gentemot modellfoto

Jag fotograferar många människor i olika åldrar och skeden i livet. Porträttfoto är som jag ser det uppdelat på två huvudlinjer. Dels den dokumentära dels det förskönande tillrättalagda. Barnporträtt är … Läs mer